پیش فروش ویلا آپارتمان

پیش فروش ویلا آپارتمان

پیش فروش ویلا در شمال | پیش فروش آپارتمان ساحلی | پیش فروش برج ساحلی | پیش فروش ویلا آپارتمان | پیش فروش ویلا ساحلی | پیش فروش در سرخرود | پیش فروش آپارتمان و زمین و برج های مسکونی تجاری در سرخرود | تنفس خنکای نسیم صبحگاهی و حس ترنم بهاری بر روی گونه هایتان، لذت خیره شدن به افق طلایی و آرامش بخش دریای کاسپین، چشم نوازی طبیعت بکر و جنگل های زیبای مازندران، حس رهایی پرواز در کنار پرندگان مهاجر وحشی، همه و همه را با فروش برج های ساحلی به شما هدیه خواهیم کرد.

مجتمع ماندانا

سرخرود، فروش پیش فروش ویلا آپارتمان

ویژه
فروخته شده
1,200,000,000 تومان
500 زیربنا
240 مساحت
AW150 کد ملک

برج سرخرود

سرخرود، فروش پیش فروش ویلا آپارتمان

ویژه
280,000,000 تومان
1200 زیربنا
80 مساحت
B186 کد ملک

برج تیام

سرخرود، فروش پیش فروش ویلا آپارتمان

ویژه
1,200,000,000 تومان
200 زیربنا
400 مساحت
B182 کد ملک

برج ساینا

سرخرود، فروش پیش فروش ویلا آپارتمان

ویژه
650,000,000 تومان
95 زیربنا
700 مساحت
B179 کد ملک

برج مهرگان

سرخرود، فروش پیش فروش ویلا آپارتمان

ویژه
999,000,000 تومان
170 زیربنا
500 مساحت
B176 کد ملک

برج مهرگان

سرخرود، فروش پیش فروش ویلا آپارتمان

ویژه
240,000,000 تومان
500 زیربنا
80 مساحت
B170 کد ملک

برج آرال 8

سرخرود، فروش پیش فروش ویلا آپارتمان

ویژه
225,000,000 تومان
3400 زیربنا
75 مساحت
B169 کد ملک

برج مهرگان

سرخرود، فروش پیش فروش ویلا آپارتمان

ویژه
500,000,000 تومان
500 زیربنا
91 مساحت
B163 کد ملک

برج آرال 8

سرخرود، فروش پیش فروش ویلا آپارتمان

ویژه
550,000,000 تومان
3400 زیربنا
85 مساحت
B161 کد ملک

برج فروزان

سرخرود، فروش پیش فروش ویلا آپارتمان

ویژه
900,000,000 تومان
3400 زیربنا
140 مساحت
B154 کد ملک

برج باران 2

سرخرود، فروش پیش فروش ویلا آپارتمان

ویژه
820,000,000 تومان
1000 زیربنا
125 مساحت
B153 کد ملک
بالا