پنت هاوس ساحلی

پنت هاوس ساحلی

خرید پنت هاوس ساحلی | فروش پنت هاوس ساحلی | قیمت پنت هاوس | پنت هاوس | خرید پنت هاوس | قیمت پنت هاوس | پنت هاس | پنت هاوس شمال | خرید پنت هاوس | پنت هاوس مازندران | پنت هاوس ساحلی | تنفس خنکای نسیم صبحگاهی و حس ترنم بهاری بر روی گونه هایتان، لذت خیره شدن به افق طلایی و آرامش بخش دریای کاسپین، چشم نوازی طبیعت بکر و جنگل های زیبای مازندران، حس رهایی پرواز در کنار پرندگان مهاجر وحشی، همه و همه را با فروش برج های ساحلی به شما هدیه خواهیم کرد.

پنت هاوس مبله در سرخرود

سرخرود، فروش پنت هاوس ساحلی

ویژه
2,250,000,000 تومان
211 زیربنا
630 مساحت
1309 کد ملک

پنت هاوس نوساز در سرخرود

سرخرود، فروش پنت هاوس ساحلی

1,500,000,000 تومان
178 زیربنا
250 مساحت
1208 کد ملک

پیش فروش پنت هاوس ساحلی در فریدونکنار

فریدونکنار، فروش پنت هاوس ساحلی

ویژه
800,000,000 تومان
200 زیربنا
270 مساحت
1182 کد ملک

پنت هاوس مبله در سرخرود

سرخرود، فروش پنت هاوس ساحلی

ویژه
1,897,000,000 تومان
243 زیربنا
500 مساحت
1087 کد ملک

رهن پنت هاوس در سرخرود

سرخرود، فروش پنت هاوس ساحلی

600,000,000 تومان
400 زیربنا
1000 مساحت
1054 کد ملک

پنت هاوس سوپر لاکچری

سرخرود، فروش پنت هاوس ساحلی

ویژه
2,400,000,000 تومان
260 زیربنا
1000 مساحت
1018 کد ملک

پنت هاوس برج مینا

سرخرود، فروش پنت هاوس ساحلی

ویژه
2,000,000,000 تومان
200 زیربنا
570 مساحت
B191 کد ملک

پنت هاوس برج ساینا

سرخرود، فروش پنت هاوس ساحلی

ویژه
1,900,000,000 تومان
275 زیربنا
700 مساحت
BP155 کد ملک

پنت هاوس برج تندیس

سرخرود، فروش پنت هاوس ساحلی

ویژه
3,100,000,000 تومان
3400 زیربنا
310 مساحت
BP154 کد ملک

برج گل سرخ

سرخرود، فروش پنت هاوس ساحلی

ویژه
607,500,000 تومان
1200 زیربنا
135 مساحت
B168 کد ملک

پنت هاوس برج فردا

سرخرود، فروش پنت هاوس ساحلی

ویژه
1,600,000,000 تومان
- زیربنا
260 مساحت
BP153 کد ملک

پنت هاوس برج باران1

سرخرود، فروش پنت هاوس ساحلی

ویژه
3,300,000,000 تومان
1000 زیربنا
250 مساحت
B165 کد ملک

پنت هاوس افق

سرخرود، فروش پنت هاوس ساحلی

ویژه
فروخته شده
2,040,000,000 تومان
3400 زیربنا
340 مساحت
BP152 کد ملک

پنت هاوس برج فروزان

سرخرود، فروش پنت هاوس ساحلی

ویژه
8,000,000,000 تومان
3400 زیربنا
340 مساحت
BP150 کد ملک
بالا