زمین ساحلی

زمین ساحلی

زمین ساحلی | خرید زمین ساحلی | قیمت زمین ساحلی | زمین در سرخرود | خرید زمین در سرخرود | فروش زمین در سرخرود | قیمت زمین در سرخرود | قبل از خرید زمین در شمال ابتدا باید هدفتان را در کوتاه مدت از استفاده زمین تایین کنید یعنی اینکه قصد ساخت ویلا یا آپارتمان یا متل و…. در زمین دارید و یا اینکه برای سرمایه گذاری در آینده می خواهید این کار را انجام دهید. گروه مشاورین املاک ناوان در این زمینه میتواند راهنمای شما برای خرید زمین در کاربری های مختلف مسکونی، تجاری، تفریحی و توریستی و ... باشد و در خدمت شما سرمایه گذاران عزیز است.

زمین ساحلی در سرخرود

سرخرود، فروش زمین ساحلی

540,000,000 تومان
- زیربنا
180 مساحت
1292 کد ملک

زمین کاربری مسکونی در سرخرود

سرخرود، فروش زمین ساحلی

570,000,000 تومان
- زیربنا
300 مساحت
1286 کد ملک

زمین شهرکی

سرخرود، فروش زمین ساحلی

900,000,000 تومان
- زیربنا
450 مساحت
1135 کد ملک

زمین شهرکی

سرخرود، فروش زمین ساحلی

320,000,000 تومان
- زیربنا
420 مساحت
1134 کد ملک

زمین پلاک اول دریا

سرخرود، فروش زمین ساحلی

8,000,000,000 تومان
- زیربنا
3400 مساحت
1110 کد ملک

زمین شهرکی در سرخرود

سرخرود، فروش زمین ساحلی

2,040,000,000 تومان
- زیربنا
680 مساحت
1074 کد ملک

زمین مسکونی ضلع شمالی

سرخرود، فروش زمین ساحلی

1,170,000,000 تومان
- زیربنا
650 مساحت
1036 کد ملک

زمین ضلع شمالی با پروانه ساخت

سرخرود، فروش زمین ساحلی

1,400,000,000 تومان
- زیربنا
1300 مساحت
1035 کد ملک

زمین شهرکی

سرخرود، فروش زمین ساحلی

1,800,000,000 تومان
- زیربنا
600 مساحت
1006 کد ملک

زمین شهرکی

سرخرود، فروش زمین ساحلی

2,040,000,000 تومان
- زیربنا
1200 مساحت
1005 کد ملک

زمین شهرکی

سرخرود، فروش زمین ساحلی

1,008,000,000 تومان
- زیربنا
504 مساحت
1004 کد ملک

زمین شهرکی

سرخرود، فروش زمین ساحلی

2,016,000,000 تومان
- زیربنا
1120 مساحت
1003 کد ملک

زمین شهرکی

سرخرود، فروش زمین ساحلی

1,008,000,000 تومان
- زیربنا
504 مساحت
1002 کد ملک

زمین تجاری مسکونی

سرخرود، فروش زمین ساحلی

3,320,000,000 تومان
- زیربنا
1071 مساحت
1001 کد ملک

زمین تجاری مسکونی

سرخرود، فروش زمین ساحلی

24,800,000,000 تومان
- زیربنا
8000 مساحت
1000 کد ملک

زمین ضلع شمالی

سرخرود، فروش زمین ساحلی

306,000,000 تومان
- زیربنا
102 مساحت
993 کد ملک

زمین تجاری مسکونی سر بلوار اصلی

سرخرود، فروش زمین ساحلی

ویژه
9,600,000,000 تومان
- زیربنا
8000 مساحت
EW154 کد ملک

زمین ساحلی پلاک اول

بابلسر، فروش زمین ساحلی

ویژه
4,200,000,000 تومان
- زیربنا
1200 مساحت
ٍٍٍEW153 کد ملک

زمین شهرکی

سرخرود، فروش زمین ساحلی

فروخته شده
500,000,000 تومان
- زیربنا
200 مساحت
ew152 کد ملک

زمین

سرخرود، فروش زمین ساحلی

فروخته شده
600,000 تومان
- زیربنا
400 مساحت
EW151 کد ملک

زمین ساحلی

سرخرود، فروش زمین ساحلی

2,720,000,000 تومان
- زیربنا
3400 مساحت
EN150 کد ملک

زمین

سرخرود، فروش زمین ساحلی

ویژه
112,000,000 تومان
- زیربنا
- مساحت
EW150 کد ملک
بالا