برج ساحلی

برج ساحلی

برج ساحلی | خرید برج ساحلی | فروش برج ساحلی | خرید برج ساحلی ویو دریا | قیمت برج ساحلی | برج ساحلی در سرخرود | تنفس خنکای نسیم صبحگاهی و حس ترنم بهاری بر روی گونه هایتان، لذت خیره شدن به افق طلایی و آرامش بخش دریای کاسپین، چشم نوازی طبیعت بکر و جنگل های زیبای مازندران، حس رهایی پرواز در کنار پرندگان مهاجر وحشی، همه و همه را با فروش برج های ساحلی به شما هدیه خواهیم کرد. قیمت برج ساحلی - فروش برج ساحلی - اجاره برج ساحلی - خرید برج ساحلی در گروه مشاور املاک ناوان

برج ساحلی رو به دریا

سرخرود، فروش برج ساحلی

1,950,000,000 تومان
1150 زیربنا
3400 مساحت
1310 کد ملک

برج رو به دریا در سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
425,000,000 تومان
88 زیربنا
3600 مساحت
1244 کد ملک

برج رو به دریا لوکس

سرخرود، فروش برج ساحلی

550,000,000 تومان
95 زیربنا
700 مساحت
1221 کد ملک

واحد رو به دریا در سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

460,000,000 تومان
77 زیربنا
3600 مساحت
1185 کد ملک

برج ساحلی رو به دریا

سرخرود، فروش برج ساحلی

1,073,000,000 تومان
143 زیربنا
3400 مساحت
1183 کد ملک

برج رو به دریا در سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

450,000,000 تومان
88 زیربنا
3400 مساحت
1172 کد ملک

برج رو به دریا

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
425,000,000 تومان
88 زیربنا
3400 مساحت
1171 کد ملک

برج پلاک اول دریا

سرخرود، فروش برج ساحلی

600,000,000 تومان
- زیربنا
- مساحت
1124 کد ملک

برج با دید عالی به دریا

سرخرود، فروش برج ساحلی

1,475,000,000 تومان
220 زیربنا
2000 مساحت
1123 کد ملک

برج ساحلی رو به دریا حیاط دار

سرخرود، فروش برج ساحلی

1,100,000,000 تومان
170 زیربنا
3400 مساحت
1122 کد ملک

برج رو به دریا با دید عالی

سرخرود، فروش برج ساحلی

450,000,000 تومان
75 زیربنا
3400 مساحت
1107 کد ملک

برج رو به دریا

سرخرود، فروش برج ساحلی

415,000,000 تومان
75 زیربنا
3400 مساحت
1106 کد ملک

برج در سرخرود رو به دریا

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
1,100,000,000 تومان
170 زیربنا
3400 مساحت
1098 کد ملک

برج رو به دریا در سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

660,000,000 تومان
120 زیربنا
500 مساحت
1097 کد ملک

برج در سرخرود پلاک اول دریا

سرخرود، فروش برج ساحلی

1,012,500,000 تومان
135 زیربنا
3400 مساحت
1096 کد ملک

برج ساحلی در سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

495,000,000 تومان
110 زیربنا
650 مساحت
1095 کد ملک

برج در سرخرود دید کامل به دریا

سرخرود، فروش برج ساحلی

1,010,000,000 تومان
155 زیربنا
520 مساحت
1088 کد ملک

برج پلاک اول دریا در سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

330,000,000 تومان
88 زیربنا
3400 مساحت
1063 کد ملک

برج رو به دریا در سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

755,000,000 تومان
130 زیربنا
3400 مساحت
1059 کد ملک

آپارتمان رو به دریا

سرخرود، فروش برج ساحلی

410,000,000 تومان
89 زیربنا
3400 مساحت
1056 کد ملک

رهن در برج با دید کامل به دریا

سرخرود، فروش برج ساحلی

90,000,000 تومان
85 زیربنا
3400 مساحت
1055 کد ملک

رهن واحد پلاک اول دریا

سرخرود، فروش برج ساحلی

270,000,000 تومان
216 زیربنا
3400 مساحت
1053 کد ملک

برج در سرخرود رو به دریا

سرخرود، فروش برج ساحلی

992,000,000 تومان
160 زیربنا
700 مساحت
1045 کد ملک

برج در سرخرود پلاک دوم

سرخرود، فروش برج ساحلی

408,000,000 تومان
85 زیربنا
3400 مساحت
1042 کد ملک

برج در سرخرود پلاک دوم

سرخرود، فروش برج ساحلی

468,000,000 تومان
85 زیربنا
3400 مساحت
1041 کد ملک

برج ساحلی پلاک دوم

سرخرود، فروش برج ساحلی

800,000,000 تومان
100 زیربنا
2750 مساحت
1022 کد ملک

برج ساحلی

سرخرود، فروش برج ساحلی

900,000,000 تومان
155 زیربنا
700 مساحت
1020 کد ملک

برج ساحلی

سرخرود، فروش برج ساحلی

979,600,000 تومان
158 زیربنا
500 مساحت
1010 کد ملک

برج ساحلی

سرخرود، فروش برج ساحلی

783,000,000 تومان
135 زیربنا
500 مساحت
1009 کد ملک

برج ساحلی

سرخرود، فروش برج ساحلی

435,000,000 تومان
75 زیربنا
1100 مساحت
1008 کد ملک

برج فروزان

سرخرود، فروش برج ساحلی

900,000,000 تومان
130 زیربنا
3400 مساحت
B201 کد ملک

برج ساحلی

سرخرود، فروش برج ساحلی

900,000,000 تومان
155 زیربنا
155 مساحت
B200 کد ملک

واحد لوکس در برج ساحلی

بابلسر، فروش برج ساحلی

ویژه
فروخته شده
5,120,000,000 تومان
640 زیربنا
4500 مساحت
b199 کد ملک

برج مازرون 1

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
350,000,000 تومان
75 زیربنا
700 مساحت
B197 کد ملک

برج آریا2

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
فروخته شده
650,000,000 تومان
100 زیربنا
700 مساحت
B196 کد ملک

برج طوفان

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
1,250,000,000 تومان
220 زیربنا
1200 مساحت
B194 کد ملک

برج طوفان

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
500,000,000 تومان
1200 زیربنا
110 مساحت
B189 کد ملک

برج آلاستیک

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
فروخته شده
750,000,000 تومان
250 زیربنا
500 مساحت
B188 کد ملک

برج مینا

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
648,000,000 تومان
570 زیربنا
135 مساحت
B187 کد ملک

برج زیتون

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
630,000,000 تومان
100 زیربنا
1000 مساحت
B185 کد ملک

برج فردا 7

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
720,000,000 تومان
127 زیربنا
1000 مساحت
B184 کد ملک

برج سپهر

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
330,000,000 تومان
1400 زیربنا
110 مساحت
B183 کد ملک

برج آرامش

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
995,000,000 تومان
160 زیربنا
3400 مساحت
B181 کد ملک

برج کیان2

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
670,000,000 تومان
126 زیربنا
500 مساحت
B180 کد ملک

برج باران1

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
900,000,000 تومان
130 زیربنا
1170 مساحت
B178 کد ملک

برج تندیس

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
990,000,000 تومان
145 زیربنا
3400 مساحت
B177 کد ملک

برج آرال 7

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
530,000,000 تومان
1000 زیربنا
85 مساحت
B175 کد ملک

برج مازرون 2

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
590,000,000 تومان
110 زیربنا
3400 مساحت
B174 کد ملک
بالا