آپارتمان شهرکی

آپارتمان شهرکی

آپارتمان شهرکی | خرید آپارتمان شهرکی | فروش آپارتمان شهرکی | قیمت آپارتمان شهرکی | آپارتمان شهرکی سرخرود | آپارتمان شهرکی ارزان | آپارتمان شهرکی شرایطی | آپارتمان شهرکی در سرخرود

فروش یکجا آپارتمان ساحلی قطعه اول دریا در ایزدشهر

ایزدشهر، فروش آپارتمان شهرکی

ویژه
9,000,000,000 تومان
760 زیربنا
800 مساحت
1234 کد ملک

آپارتمان ساحلی در سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان شهرکی

145,000,000 تومان
82 زیربنا
400 مساحت
1160 کد ملک

آپارتمان شهرکی ساحلی در سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان شهرکی

ویژه
702,000,000 تومان
117 زیربنا
18000 مساحت
1091 کد ملک

آپارتمان ساحلی در سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان شهرکی

610,000,000 تومان
117 زیربنا
18000 مساحت
1089 کد ملک

آپارتمان شهرکی پلاک اول دریا

محمود آباد، فروش آپارتمان شهرکی

فروخته شده
995,000,000 تومان
26000 زیربنا
180 مساحت
َAS101 کد ملک
بالا