آپارتمان ساحلی

آپارتمان ساحلی

آپارتمان ساحلی | خرید آپارتمان ساحلی | فروش آپارتمان ساحلی | قیمت آپارتمان ساحلی | آپارتمان ساحلی در سرخرود | تنفس خنکای نسیم صبحگاهی و حس ترنم بهاری بر روی گونه هایتان، لذت خیره شدن به افق طلایی و آرامش بخش دریای کاسپین، چشم نوازی طبیعت بکر و جنگل های زیبای مازندران، حس رهایی پرواز در کنار پرندگان مهاجر وحشی، همه و همه را با فروش آپارتمان های ساحلی به شما هدیه خواهیم کرد.

آپارتمان ساحلی دید ابدی به دریا

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

2,070,000,000 تومان
230 زیربنا
2100 مساحت
1300 کد ملک

آپارتمان مبله در سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

440,000,000 تومان
81 زیربنا
500 مساحت
1254 کد ملک

آپارتمان ساحلی در بابلسر

بابلسر، فروش آپارتمان ساحلی

813,000,000 تومان
125 زیربنا
500 مساحت
1253 کد ملک

ساختمان های پزشکان با قیمت استثنایی در بابلسر

بابلسر، فروش آپارتمان ساحلی

ویژه
260,000,000 تومان
60 زیربنا
300 مساحت
1252 کد ملک

آپارتمان رو به دریا در بابلسر

بابلسر، فروش آپارتمان ساحلی

8,130,000,000 تومان
125 زیربنا
500 مساحت
1250 کد ملک

آپارتمان دید عالی به دریا به قیمت

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

ویژه
1,070,000,000 تومان
214 زیربنا
700 مساحت
1249 کد ملک

آپارتمان استخردار رو به دریا و جنگل در تنکابن

تنکابن، فروش آپارتمان ساحلی

ویژه
1,440,000,000 تومان
180 زیربنا
1000 مساحت
1236 کد ملک

فروش یکجا مجتمع ساحلی شهرکی پلاک اول دریا

رویان، فروش آپارتمان ساحلی

ویژه
9,000,000,000 تومان
760 زیربنا
800 مساحت
1233 کد ملک

آپارتمان مبله ساحلی

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

428,000,000 تومان
95 زیربنا
250 مساحت
1230 کد ملک

آپارتمان مبله رو به دریا

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

670,000,000 تومان
100 زیربنا
500 مساحت
1229 کد ملک

آپارتمان مبله رو به دریا در سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

420,000,000 تومان
122 زیربنا
500 مساحت
1228 کد ملک

آپارتمان رو به دریا

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

350,000,000 تومان
83 زیربنا
250 مساحت
1227 کد ملک

آپارتمان ساحلی رو به دریا

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

ویژه
530,000,000 تومان
108 زیربنا
600 مساحت
1220 کد ملک

پیش فروش آپارتمان ساحلی در فریدونکنار

فریدونکنار، فروش آپارتمان ساحلی

ویژه
375,000,000 تومان
125 زیربنا
270 مساحت
1181 کد ملک

ویلا دوبلکس در سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

ویژه
600,000,000 تومان
140 زیربنا
195 مساحت
1161 کد ملک

آپارتمان ضلع شمالی

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

215,000,000 تومان
65 زیربنا
220 مساحت
1128 کد ملک

آپارتمان پلاک اول

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

300,000,000 تومان
85 زیربنا
220 مساحت
1125 کد ملک

آپارتمان رو به دریا

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

481,000,000 تومان
130 زیربنا
700 مساحت
1119 کد ملک

برج در سرخرود رو به دریا

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

435,000,000 تومان
83 زیربنا
3400 مساحت
1108 کد ملک

آپارتمان در سرخرود ساحلی

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

375,000,000 تومان
125 زیربنا
700 مساحت
1102 کد ملک

ویلا روستایی در سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

215,000,000 تومان
100 زیربنا
240 مساحت
1092 کد ملک

آپارتمان ساحلی در سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

900,000,000 تومان
164 زیربنا
900 مساحت
1084 کد ملک

آپارتمان رو به دریا سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

ویژه
600,000,000 تومان
130 زیربنا
700 مساحت
1072 کد ملک

آپارتمان دید کامل به دریا

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

ویژه
820,000,000 تومان
164 زیربنا
900 مساحت
1071 کد ملک

واحد در منطقه ساحلی

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

800,000,000 تومان
120 زیربنا
283 مساحت
1067 کد ملک

واحد رو به دریا

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

333,000,000 تومان
95 زیربنا
283 مساحت
1066 کد ملک

واحد در منطقه ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

ویژه
320,000,000 تومان
115 زیربنا
283 مساحت
1065 کد ملک

آپارتمان مبله در سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

350,000,000 تومان
94 زیربنا
3400 مساحت
1060 کد ملک

آپارتمان در سرخرود رو به دریا

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

880,000,000 تومان
160 زیربنا
700 مساحت
1058 کد ملک

آپارتمان در سرخرود رو به دریا

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

590,000,000 تومان
107 زیربنا
600 مساحت
1057 کد ملک

آپارتمان در سرخرود رو به دریا

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

518,000,000 تومان
115 زیربنا
180 مساحت
1044 کد ملک

آپارتمان دید به دریا

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

210,000,000 تومان
82 زیربنا
3400 مساحت
1043 کد ملک

آپارتمان ساحلی پلاک اول

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

550,000,000 تومان
107 زیربنا
550 مساحت
1029 کد ملک

ویلا شهرکی ساحلی

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

فروخته شده
530,000,000 تومان
190 زیربنا
235 مساحت
1027 کد ملک

آپارتمان ساحلی پلاک اول

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

630,000,000 تومان
105 زیربنا
400 مساحت
1024 کد ملک

آپارتمان رو به دریا

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

700,000,000 تومان
125 زیربنا
550 مساحت
1023 کد ملک

برج ساحلی پلاک اول

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

850,000,000 تومان
120 زیربنا
2200 مساحت
1021 کد ملک

آپارتمان رو به دریا

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

535,000,000 تومان
107 زیربنا
550 مساحت
1014 کد ملک

برج 25 طبقه در لب ساحل

بابلسر، فروش آپارتمان ساحلی

فروخته شده
900,000,000 تومان
130 زیربنا
3400 مساحت
B202 کد ملک

آپارتمان ساحلی مبله

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

فروخته شده
380,000,000 تومان
90 زیربنا
150 مساحت
AN154 کد ملک

ویلا ساحلی

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

400,000,000 تومان
150 زیربنا
150 مساحت
VW184 کد ملک

برج ساحلی

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

ویژه
900,000,000 تومان
130 زیربنا
3400 مساحت
b198 کد ملک

آپارتمان ساحلی

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

فروخته شده
1,500,000,000 تومان
130 زیربنا
130 مساحت
AN153 کد ملک

ویلا ساحلی

بابلسر، فروش آپارتمان ساحلی

1,000,000,000 تومان
220 زیربنا
350 مساحت
VW181 کد ملک

ویلا ساحلی

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

850,000,000 تومان
220 زیربنا
286 مساحت
VN170 کد ملک

آپارتمان ساحلی

سرخرود، فروش آپارتمان ساحلی

ویژه
650,000,000 تومان
110 زیربنا
300 مساحت
AN152 کد ملک
بالا